Το ημερολόγιό μας
Facebook
  • Βρεφικό τμήμα/ δεχόμαστε βρέφη από ενός έτους εώς δύο ετών
  • Μεταβρεφικό / παιδιά από 2 ετών εως 3 ετών
  • Προπρονηπιακό τμήμα/ παιδια απο 3 ετων εώς 4 ετών
  • Προνηπιακό τμήμα / παιδιά από 4 ετών εώς 5 ετών
  • Νηπιακό τμημα/ παιδιά από 5 ετών εώς 6 ετών
NewsLetter
Follow Us